de oplossing tegen snurken en slaapapneu

De oplossing tegen snurken en slaapapneu

De behandeling tegen snurken en slaapapneu

In de meeste gevallen biedt het Easy Comfort MRA de oplossing tegen snurken en/ of slaapapneu. Met deze anti snurkbeugel komt u zonder pijnlijke operatie toch van uw snurkproblemen af en heeft u weer een gezonde nachtrust. In de meeste gevallen verminderen of verdwijnen eventuele klachten zoals vermoeidheid, slaapstoornissen, concentratieverlies, hoge bloeddruk en het storen van uw partner.

De behandeling hangt af van de mate waarin u snurkt. U dient contact op te nemen met uw gespecialiseerde behandelaar bij u in de buurt. Als leidraad in deze gesprekken kan u eerst de snurktest uitvoeren. Deze snurktest is een eerste indicatie van de mate waarin u snurkt. Bij de gespecialiseerde behandelaar kan u de volgende behandeling verwachten:


Stap 1: Algemene informatie voorziening

Uw gespecialiseerde behandelaar geeft u algemene informatie met betrekking tot het snurken en slaapapneu. Daarnaast geeft deze behandelaar u informatie met betrekking tot het Easy Comfort MRA en de werking daarvan. U kunt alle algemene informatie terugvinden in de informatiefolder of hier op de website.

Om te bepalen of u last heeft van snurken dan wel OSAS, dient u de snurktest uit te voeren. Neemt u deze mee naar uw gespecialiseerde behandelaar bij u in de buurt. Indien de kans bestaat dat u last heeft van OSAS wordt u doorverwezen naar een specialist. De specialist voert een slaaponderzoek uit om de mate van OSAS te bepalen en de Apneu-Hypopeu Index (AHI) vast te stellen. Dit is het aantal keer dat u langer dan 10 seconden uw adem inhoudt per uur. Nadat uw specialist een indicatie stelt wordt u met een verwijsbrief (een Poly(somno)grafie (PSG) en de uitkomst van bovengenoemde criteria) terug gestuurd naar uw gespecialiseerde behandelaar.

Stap 2: Het eerste onderzoek

Wanneer de diagnose is gesteld wordt er direct gestart met het eerste onderzoek. De gespecialiseerde behandelaar controleert uw gebitsituatie om te kijken of uw gebit geschikt is voor het aanmeten van een Easy Comfort MRA. Het is geen probleem als u een gebitsprothese heeft. Daarnaast wordt er gekeken naar uw (kauw)spieren en medische gesteldheid. Wanneer er aan al deze voorwaarden wordt voldaan, moet er in geval van OSAS (AHI is 5 of hoger) een aanvraag worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Stap 3: Het tweede onderzoek

Indien uw zorgverzekeraar de aanvraag honoreert en/ of u goedkeuring geeft om door te gaan met de behandeling kan er (in sommige gevallen direct) gestart worden met het tweede onderzoek. U dient eerst het informed consent te ondertekenen. Hierin wordt u gevraagd of u duidelijk bent voorgelicht. Tevens worden er afdrukken gemaakt van uw gebit, die naar Easy Comfort worden opgestuurd. Het Easy Comfort MRA zal nu binnen drie weken worden vervaardigd.

Stap 4: Plaatsing

Drie tot vier weken na het tweede onderzoek kan het Easy Comfort MRA worden geplaatst. De behandelaar ontvangt naast het Easy Comfort MRA ook een gebruikersinstructie die aan u wordt meegegeven. Easy Comfort adviseerd u deze door te nemen. U krijgt mondelinge instructies over het juiste gebruik van het Easy Comfort MRA. Daarnaast wordt het belang van een schoon gebit benadrukt, voor het indoen van het Easy Comfort MRA.

Easy Comfort geeft u garantie op het Easy Comfort MRA/OSAS van 3 of 5 jaar, afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Op het Easy Comfort MRA Snoring zit één jaar garantie. Eventuele kleine reparaties worden kosteloos uitgevoerd. Ook krijgt U een enquête die u tijdens de eerste controle ingevuld mee terug kan nemen.

Stap 5: Eerste controle (na drie maanden)

Drie maanden na de plaatsing van het Easy Comfort MRA volgt de eerste controle. Hier wordt ook de enquête doorgenomen die u had gekregen tijdens de plaatsing. Daarnaast controleert de gespecialiseerde behandelaar uw gebit, spieren en kaakgewrichten.

Indien u een OSAS patiënt bent, wordt u terug verwezen naar de specialist om een nieuw slaaponderzoek uit te laten voeren. Tijdens dit onderzoek wordt er gemeten of het Easy Comfort MRA naar behoren werkt. Zo niet dan kan het Easy Comfort MRA worden bijgesteld.

Stap 6: Jaarlijkse controle

Easy Comfort adviseerd U jaarlijks terug te komen voor controle. Het kan zijn dat de behandelaar u een enquête laat invullen. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele klachten, aanpassingen en of er kleine reparaties nodig zijn aan uw Easy Comfort MRA. Tevens worden uw gebit, spieren en kaakgewrichten gecontroleerd.

Ontdek of u slaapapneu
hebt! Doe de Test en
krijg direct advies
op maat

Doe de test
snurk test