de oplossing tegen snurken en slaapapneu

De oplossing tegen snurken en slaapapneu

De snurktest

De snurktest is een hulpmiddel om vast te stellen of u last heeft van snurken, dan wel last heeft van slaapapneu. Dit is geen diagnose tool, maar biedt wel hulp bij een eerste indicatie. De snurktest bestaat uit twee weten-
schappelijke testen, namelijk het Epworth Sleeping Scale (ESS) en de STOP-BANG test die zijn samengevoegd. De uitkomst van de test geeft weer in welke mate u een verhoogd risico heeft op een Obstrucitief SlaapApneuSyndroom (OSAS). OSAS heeft negatieve gevolgen op uw nachtrust en het kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten. Vul daarom nu de snurktest in en kijk in welke mate u last heeft van uw snurkproblemen.

Selecteer het cijfer dat over het algemeen bij u van toepassing is.


slapen zonder snurken
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3


De volgende vragen kan u met ja of nee beantwoorden:


Ja    Nee   
Ja    Nee   
Ja    Nee   
Ja    Nee   
Ja    Nee   
Ja    Nee   
Ja    Nee   
Ja    Nee