de oplossing tegen snurken en slaapapneu

De oplossing tegen snurken en slaapapneu

Over Snurken & Slaapapneu

Over snurken & slaapapneu

In Nederland snurkt circa 60% van alle mannen en 40% van alle vrouwen bij een leeftijd van 40 jaar en ouder. Echter, snurken is een onderschat probleem. Snurken zorgt namelijk niet alleen voor geluidsoverlast waarvan uw partner en de rest van de familie veel hinder kunnen ondervinden. Het kan tevens leiden tot verschillende gezondheidsklachten. Daarom is het van belang om dit te verhelpen en weer een gezonde nachtrust te krijgen. Maar waarom is snurken eigenlijk een probleem?


Wat is snurken?

Mensen denken vaak ten onrechte dat snurken ontstaat in uw neus. Daarom hebben middelen die je neus openhouden in de meeste gevallen niet het gewenste effect tegen snurken. Het snurkgeluid ontstaat voornamelijk door een vernauwing in de luchtweg tussen de neusholte en de stembanden. Meestal gaat het om een vernauwing van de huig (de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gedeelte van de keelholte achter de tong, ten gevolge van een spierverslapping tijdens het slapen.


Het snurken kan toenemen wanneer de ruimte nog kleiner wordt doordat u op de rug ligt en de tong nog verder naar achter zakt. Door deze vernauwing ontstaat bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar toe worden gezogen en gaan trillen. U kunt het vergelijken met het leeglopen van een ballon, waarbij de lucht door de smalle opening wordt geperst die daardoor gaat trillen en een snerpend geluid maakt. Dit snerpende geluid is bekend als het snurk geluid. 


Wat is slaapapneu (OSAS)?

​Het snurken kan bij iedereen overgaan tot slaapapneu. Snurken kan schade opleveren aan uw gezondheid wanneer de ademhaling tijdens de slaap vijf of meer keer per uur langer dan 10 seconden wordt ingehouden, ook wel apneu genoemd. Wanneer er sprake is van een slaapapneu wordt de luchtweg helemaal afgesloten waardoor er in die tussentijd geen zuurstoftoevoer meer is naar de longen, het hart en de hersenen. Artsen spreken in dat geval over een Obstructief SlaapApneuSyndroom (OSAS).


slaapapneu

Een dergelijk apneu leidt veelvuldig tot een slaapstoornis. Dit kan leiden tot een toenemende vermoeidheid overdag en problemen met de bloedcirculatie, wat een verhoogd risico geeft op een verhoogde bloeddruk en/ of beroertes. U kunt aan de hand van de snurktest een eerste indicatie stellen of u last heeft van snurken of een verhoogd risico heeft op slaapapneu/ OSAS. U kunt deze indicatie gebruiken als lijdraad bij een gesprek met uw gespecialiseerde behandelaar.  


Indien er een indicatie bestaat dat u last heeft van OSAS kan uw gespecialiseerde behandelaar u doorverwijzen naar een specialist (KNO-, longarts of neuroloog). Deze specialist kan definitief beoordelen of u last heeft van snurken en/ of OSAS, door de ApneuHypopneu Index (AHI) te bepalen. AHI waarde is niets anders dan het aantal keer dat een persoon langer dan 10 seconden zijn adem inhoudt. Een AHI waarde van 5 of hoger betekend dat er OSAS is vastgesteld. Deze waarde is belangrijk om de beste behandelwijze te bepalen en is voor zorgverzekeraars een indicatie om over te gaan tot vergoeding van het Easy Comfort MRA.


Het Easy Comfort MRA biedt voor zowel het snurken als bij OSAS de beste oplossing voor een gezonde nachtrust en is voor bijna iedereen geschikt. Mocht u vragen hebben of graag overgaan tot een behandeling kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde gespecialiseerde behandelaar. 


Wat kunt u zelf tegen snurkklachten doen?

​Er zijn verschillende redenen die het snurken kunnen veroorzaken en deze zijn afhankelijk van uw eigen situatie. Zo kan snurken worden veroorzaakt door overgewicht, roken, het nuttigen van alcohol, slaapmiddelen en het slapen op uw rug. Voor dat u op zoek gaat naar een medische oplossing, raad Easy Comfort u aan om eerst deze oorzaken uit te sluiten. Dit kan, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, door gewichtsvermindering, stoppen met roken, minder of geen alcohol te nuttigen, geen slaapmiddelen te gebruiken en uzelf aan te leren om op uw zij of buik te slapen. Hierdoor kan het snurken afnemen of zelfs helemaal over gaan. 


Ontdek of u slaapapneu
hebt! Doe de Test en
krijg direct advies
op maat

Doe de test
snurk test